WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

Az iszapkotrás technikai részletei

2013-04-22

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok a Kbt.31. § (1) bekezdés f) pontja alapján:

A Közbeszerzési Értesítő 2011 / 147 számában, 2011. december 19-én megjelent, KÉ- 31828/2011 számú hirdetmény megjelenésével megkezdődött közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. (címe: 6722 Szeged, Guttenberg u. 25-27.) és a megrendelő WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány (1146 Budapest, Álmos vezér útja 69/A) között 2012. május 22-én aláírt vállalkozási szerződés szerinti munka szerződésszerű teljesítéssel elkészült, a Vállalkozó teljesítésének dátuma: 2013. március 31.
Az ellenszolgáltatás tejesítésének időpontja a Megrendelő részéről 2013. június 7., a kifizetett ellenszolgáltatás díja nettó 159.721.550 Ft.